About head
Side nav buttonsReferenserKontaktBakgrundKurserSamtalFöredrag
Facebook"Utifrån upplevelser från mitt liv berättar jag om hur tankens kraft och hur det egna förhållningssättet förändrar inte bara hur man uppfattar och upplever saker och ting utan också hur sakförhållandena i sig förändras. Jag betonar fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val och anser att det personliga ledarskapet bottnar i självinsikt"

Ord om Stellan:

”Riktigt grym och inspirerande.
Man blir motiverad"
"Förundransvärt bra :-)”
”Suverän!”
”En djup Johan Glans”
Genuin, rolig, stark och inspirerande
med mycket att berätta”
 
”Mannen som kunde tala med människor!”
”Martin Luther Kingsson!”


Föreläsningar

Med exempel från verkliga livet och med kraftfulla redskap för att leda dig själv tar Stellan dig med på en upplevelserik resa som kommer göra skillnad i ditt liv. Det handlar om medvetna val, fördelaktiga förhållningssätt och om att hitta ny kraft!

För dig som vill fördjupa dig
Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap -> www.insiktsfulltledarskap.se

Ledarlyftet.nu - för skolledare och pedagoger -> www.ledarlyftet.nu
Medvetna val -> www.medvetnaval.nu


Högsta betyg för bok om Medvetna val

Tilllsammans med en författargrupp har Stellan Nordahl publicerat boken Medvetna val - från offerkofta till möjlighetsmantel. I boken för Stellan Nordahl dig inspirerande fram genom medvetna val-modellen, och tillsammans med medförfattarna ger han dig en inblick i vad modellen kan användas till inom olika ämnesområden såsom ledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande och livssyn. Boken ges ut på Hoi Förlag och du hittar den där böcker finns, i nätbokhandeln (Bokus, Adlibris, cdon, Hoi). Boken kan även beställas direkt på www.medvetnaval.nu

"Det är bara du själv som sätter gränserna. Därför får denna bok HÖGSTA BETYG av mig, för att jag tror och vet att den verkligen kan hjälpa människor att förändra sitt beteende och sina tankar." Karolina Jonsson - bokbloggare

"Det borde finnas ett ämne i LIVSKUNSKAP där dessa kunskaper och insikter är obligatoriska" Dan Svanfelt - entreprenör

"SUPERBRA BOK. Full av möjligheter att få insikter och skapa ett bättre liv. Rekommenderas!"May-Lis Farnes - managementkonsult och yogainstruktör

"Boken är verkligen en vägvisare till FRAMTIDENS LEDARSKAP."
Thomas Svenson, filosof och bloggare

"En bok som ger förklaringar på många sanningar som du säkert själv upplevt, men inte kunnat sätta finger på. Kan REKOMMENDERAS!" Henrik Rydengård - vd


Boka Stellan till ditt företag

Kick-Off, Teamutvecklingsaktivitet, Ledarforum, mm

Stellan Nordahl är samskapare avl konsultfirman Emprogage AB. Vill du boka Stellan till ditt företag eller din organisation, kontakta Stellan direkt på 0707-482 582. Du hittar prisidé under "Kontakt". Se gärna vad Stellan gjort tidigare på hans konsultprofil. Emprogage är ett syftesdrivet bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse - att verka för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet. Bolaget består idag av fjorton erfarna konsulter inom affärsutveckling, organisations- och samhällsdesign. projektledning, kommunikation och facilitering. Emprogage arbetar med att hjälpa företag att ta steg mot att bli medvetna organisationer med människor och hållbarhet i fokus. Läs mer på www.emprogage.se och då specifikt våra organiserande principer.

Boka inspirationsföreläsning till företaget
- Ny kraft i organisationen

I denna föreläsning ger Stellan Nordahl på ett engagerat och personligt sätt en inblick i hur begrepp som ansvar, sanning och konventioner kan ge nya möjligheter.

Inom dig finns det starkaste redskap du någonsin kommer att förfoga över – dina positiva tankar och känslor. Det är en oändlig resurs! Vill du ha kraften att vara den du är ämnad att vara fullt ut? I föreläsningen ger Stellan dig användbara och kraftfulla verktyg för förändring.

Läs mer: -> klicka här


Aktuellt

Nu har vi startat loveisastiftelsen

Grundtanken är att i nära anslutning till barnsjukhusen i Sverige tillgängliggöra ett livsbejakande bibliotek med litteratur, filmer och ljudböcker. Vi tänker att det handlar om att stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar och närstående, till svårt sjuka, skadade eller långtidssjuka barn och möjliggöra utveckling av livsbejakande strategier. Läs mer om Stiftelsen och hur långt vi kommit här -> klicka här

"Ett barn ser i sina föräldrars ögon sina chanser till tillfrisknad"

Den största tryggheten ett barn har är i sina föräldrar. Samtidigt som den vuxne ska kunna hantera sig själv ska den också ge barnet kraft att läka. Att då kunna se, läsa och inspireras av livsbejakande strategier kan vara det som är hela skillnaden. Istället för att måla in sig i ett hörn, kunna se att det finns vägar ut, ger en kraft inifrån – en kraft som strålar ut till barnet. Vår önskan är att loveisa-biblioteket ska utgöra en samlingspunkt för hopp, nya tankar, livsbejakande strategier och nya möjligheter.

I samband med uppstarten är mediaintresset stort, bland annat denna artikel skriven av Helene Nordgren, Bättre Liv -> klicka här

Stellan Nordahl gästar Radio Södra Station

En öppenhjärtlig intervju med Stellan Nordahl. Martin Hansson och Jonas Nilsson är ungdomsvännerna som kom på idén att sända radio. Tillsammans driver de Radio Södra Station där de bjuder in intressanta människor och pratar om ditten och datten.

I detta program gästas de av Stellan Nordahl som berättar om hur han hittat tillbaka till livet, om sitt arbete med att stärka både individer och organisationer, om förhållningssätt och hur man kan träna sin mentala förmåga att klara tuffa påfrestningar. Han berättar även om sitt ideella engagemang och den siftelse som han just nu är med och startar och som handlar om livsbekjakande strategier på barnsjukhusen i Sverige. Lyssna på programmet -> klicka här.

Djupgående intervju med Stellan Nordahl i Galore Weekend

"Grunden för all förändring är öppenhet. Det är ett val och det underlättar om du är nyfiken. Du behöver inte vara med om en traumatisk situation för att lära dig att se saker på ett annat sätt."

2005 ändrades livet totalt för Stellan och hans hustru Emma. Den 11 juli föddes dottern Isa. Fyra och en halv månad senare fick de reda på att hon var sjuk i leukemi. Efter åtta månader av medicinsk behandling sa läkarna på Lunds lasarett att det inte fanns mer att göra. Men istället för att ge upp valde Stellan, Emma och Isa att kämpa. – Det var det mest kraftfulla beslut vi någonsin fattat. Det spelar ingen roll hur Isa blir frisk, bara hon blir det, sa vi. Och plötsligt började det hända saker och vi upptäckte ett nytt sätt att se världen.

Artikel är skriven av Emma Niwén, Galore Weekend, och du kan läsa hela artikeln i pdf: -> klicka härEn väg till ny kraft

Tänk dig om någon sa till dig att världen fungerar annorlunda än vad du har blivit lärd.Hur skulle du reagera då? Genom historien har detta hänt många gånger och händer egentligen dagligen människor runtom i världen. Det kan vara en människa som har vuxit upp i en viss kultur eller religion, och som plötsligt ställs inför ett samhälle uppbyggt av helt andra normer än de han eller hon haft med sig från sin uppfostran.

Denna konfrontation av olika konventioner ställer stora krav på vår anpassningsförmåga och vår vilja till att förstå andra människor. Såsom människor är vi sökande och har en vilja att förstå, varför det egentligen borde appellera till vår nyfikenhet. Ändå är det just i denna brytpunkt mellan olika konventioner som väldigt många konflikter uppstår – ofta grundade i rädsla, ovisshet inför det okända och i bristande förståelse.

Stellan Nordahl är ledarskapskonsult och föreläsare inom personlig utveckling med en bakgrund som civilingenjör, civilekonom och officer. Stellans specialistområde är förhållningssätt, bemötande och inställningar, dvs det som kan vara hela skillnaden i allt från attityd till livsfilosofi. Stellan anlitas ofta av företag och organisationer för att inspirera och engagera i förändrings-, väredgrunds- och visionsarbete. Han har även uppdrag som rör kreativitet, teamkänsla och gruppdynamik.

 

"Mina föreläsningar och workshopar är baserade på min kommande bok kring personlig utveckling. Innehållet är dynamiskt och anpassas efter de frågor och funderingar som deltagarna har. Tankeuppgifter för deltagarna är en del av föredragen, och kan anpassas efter gruppens/individernas behov"

/Stellan Nordahl

 

Google+